تایم: تلاش ترامپ برای پنهان کردن شکست در اولین مناظره انتخاباتی