فرافره حلب پاکسازی شد

ارتش سوریه محله فرافره در بخش قدیمی حلب که از سه سال پیش در اشغال تروریست ها بود، پس گرفت.۱۲:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر