بازداشت ۳۲ هزار نفر در ترکیه

ترکیه از بازداشت ۳۲ هزار نفر در این کشور خبر داد.۱۲:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر