کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب تهران با جامع خواندن دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گفت: اجرایی کردن این دستورالعمل امری ضروری و از اولویت‌‌ های قوه قضائیه و دادستانی تهران است.۱۲:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر