بزرگترین پیست اسکی دنیا در دبی است

بزرگترین و عجیب ترین پیست اسکی سرپوشیده دنیا در دبی قرار گرفته است جایی که دمای هوا در تابستان به ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد.