پنجم شهریور روز ملی کشتی+عکس

با تایید وزیر ورزش و جوانان پیشنهاد نامگذاری روز پنجم شهریور زادروز مرحوم غلامرضا تختی بنام روز ملی کشتی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه شد.