مراسم رونمایی کتاب صدای پای تنهایی برگزار شد+عکس

مراسم رونمایی کتاب عمو موسی صدای پای تنهایی برگزار شد.