لک: آرژانتین یا پرتغال فرقی نمی کند/ می توانیم تاریخ ساز شویم