فرزند قهرمان جهان سرپرست تیم ملی کشتی پهلوانی شد

از سوی فدراسیون کشتی علی زندی فرزند بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی پهلوانی منصوب شد.