قانون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست برای حفاری تونل مترو را تکلیف نکرده است/تمام خطوط مترو پیوست‌های زیست محیطی دارند

معاون برنامه ریزی و توسعه امور شوراهای شهرداری تهران گفت: هیچ قانونی به ما نگفته که شهرداری تهران برای حفاری تونل مترو از سازمان محیط زیست مجوز دریافت کند.