گود ایران زمین هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در خصوص گود ایران زمین اختلاف پروانه وجود دارد و به همین منظور هر چه سریعتر باید این گود تعیین تکلیف شود.