شناسایی انبارهای عرضه لوازم خانگی قاچاق در شوش

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی از شناسایی انبارهای بزرگ عرضه لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران خبر داد.