حریق ۱۵۰۰ متر فضای سبز در ارتفاعات شمالی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: ۱۵۰۰ متر از فضای سبز در ارتفاعات شمالی تهران دچار حریق شد که نیروهای آتش نشانی در حال اطفای آن هستند.