کشف عجیب در سیاره مشتری دانشمندان را غافلگیر کرد +عکس

تصاویر ناسا از سیاره مشتری کشف عجیبی را نشان می دهد که دانشمندان را غافلگیر کرده است.