زندان بخاطر نایستادن هنگام پخش سرود ملی آمریکا+تصاویر

یک افسر نیروی دریایی آمریکا به دلیل نایستادن به هنگام خواندن سرود ملی به زندان تهدید شده است.