مادر معتاد دو فرزند خردسالش را کشت+تصاویر

مادر معتاد دو فرزند خردسالش را دزدید و سپس جنازه آنها را به اداره پلیس برد.