فاضلاب خام شهرک صنعتی تهدیدی برای زیستگاه پرندگان مهاجر

رئیس محیط زیست شهرستان ورامین گفت: فاضلاب خام شهرک‌ صنعتی چرم شهر ورامین با ورود به تالاب فصلی بند علی خان، زیستگاه پرندگان مهاجر را با مخاطره جدی مواجه کرده است.