ادامه فشار مالی بر دوش بازنشستگان، آینده را تهدید می کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه فشار مالی بر دوش بازنشستگان خسارت و مسایل جبران ناپذیری را در آینده به دنبال خواهد داشت.