بیش از یک میلیون سالمند بیمه نیستند/ محرومیت برخی از بازنشستگان از خدمات اجتماعی و درمانی

یک منبع آگاه در سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: متاسفانه از هر ۶بازنشسته در کشور، یک نفر از خدمات اجتماعی و درمانی محروم است.