آنها که سرنوشت‌های سوخته را با ابرهای عشق به بهار پیوند می زنند

امروز سالروز گرامیداشت آتش نشانی است،روزی که یاد بودی است در صفحه تقویم ایران زمین برای بزرگداشت کسانی که با تکیه بر عشق،ایمان و ایثار در صحنه حوادث و مخاطرات پیش بینی نشده،مردانه و استوار می ایستند.