هوای تهران ناسالم است/ منطقه ۲۰ ناسالمترین نقطه پایتخت

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران با میانگین شاخص کیفی ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه است.