ماموریت حیدرزاده در محیط زیست استان تهران به اتمام رسید

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: امروز، ماموریت حیدرزاده در محیط زیست استان تهران به اتمام رسید.