طبق قانون طرح LEZ لازم اجراست/ تصمیمات یک جانبه وجاهت قانونی ندارد+سند

دبیر شورای عالی ترافیک طی نامه اعلام کرد که طبق قانون اجرای طرح LEZ لازم اجراست.