نبود زیرساخت های شهری علت فرونشست های مکرر در تهران/ مردم احساس ناامنی می کنند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: مهمترین علت به وجود آمدن فرونشست ها در شهر تهران، وجود نداشتن زیرساخت های شهری است.