جمع آوری بیش از ۲هزار متکدی از سطح شهر تهران/ تکدی گران توسط یک شبکه مافیایی کنترل می شوند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۲هزار متکدی اتباع بیگانه و معتاد را از سطح شهر تهران جمع آوری کنیم .