هر کیلو قند و شکر بسته بندی چند فروخته می شود؟ + جدول

قند کله، فله‌ای کیلویی ۳۶۵۰ تومان در بازار به فروش می رسد.