افزایش ۰٫۷ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۳٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷درصد افزایش داشته است.