افزایش ۰٫۷ درصدی شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه