افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه نخست سال

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷۷۳٫۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است.