افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه نخست سال