وقتی حشره کش وارد می کنیم؟!

بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۴۸ تن حشره کش وارد کشور شده است.