قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر ۴۶ دلار رسید

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۵٫۷۱دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.