صادرات کلم بروکلی به روسیه

طبق آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری، ۷ هزار و ۳۸۳ تن کلم بروکلی از کشور صادر شده است.