بزرگان بازار نفت سرنوشت طلای سیاه را مشخص می کنند

وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز در نشست حاشیه ای مجمع جهانی انرژی الجزایر، راه‌های تثبیت تولید و افزایش قیمت نفت را بررسی می کنند.