تشکر علی مسعودی بابت ابراز همدردی با وی +اینستاپست

علی مسعودی در صفحه اینستاگرامش ابراز همدردی برای فوت مادرش تشکر کرد.