تشکر علی مسعودی بابت ابراز همدردی با وی +اینستاپست