قلعه هایی که به عنوان اقامتگاه استفاده می شوند+۱۰ عکس

شاید اولین چیزی که با شنیدن واژه قلعه به ذهن همه ما خطور کند، مکانی قدیمی باشد که بدون استفاده است. اما در بسیاری از کشورها از همین مکان های قدیمی و در ظاهر بدون استفاده به عنوان اقامتگاه استفاده می کنند.