آل سعود کنار رود، تحولی در جهان اسلام به وجود می‌آید