دو قطبی های دروغین + فیلم

صفحه اینستاگرام منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری فیلمی از سخنان ایشان درباره دیدگاه رسانه های غربی در قبال مسائل داخلی کشور را منتشر کرد.