شدیدترین تصادف خوروی بدون راننده "گوگل" + فیلم

خودروی بدون راننده گوگل هم علارقم تبلیغات گسترده در مورد قابلیت هایش تصادف کرد.