حکم مدیرکل تولید و توزیع محتوا صادر شد/ انتصاب در جشنواره تولیدات

انتصاب مدیرکل تولید و توزیع محتوا رسانه ملی و همچنین انتصاب رییس ستاد مرکزی نوزدهمین دوره جشنواره تولیدات مراکز استان ها دو حکم اخیر رسانه ملی است.