تکذیب سرمایه‌گذاری شهاب حسینی بر فیلم «کاناپه» عیاری

پیش از این عنوان می‌شد که حسینی از سرمایه‌گذاران فیلم جدید عیاری است که تکذیب شد.