برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی از پنجم تا هشتم دی ماه

نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی امسال از پنجم تا هشتم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.