مدیرمسئول نشریه یالثارات رسما عذرخواهی کرد

مدیرمسئول نشریه یالثارات به خاطر انتشار مقاله‌ای با عنوان «سونامی آلبالوهای جنسی چگونه به سینما آمد» رسما عذرخواهی کرد.