مسکو فیلمی از انتقال سلاح به حلب در پوشش کمک‌های بشردوستانه منتشر کرد