استرالیا بار دیگر بازگشت مهاجران غیرقانونی ایرانی را خواستار شد

نخست وزیر و وزیر خارجه استرالیا روز سه‌شنبه بار دیگر گفتند مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور رفته‌اند، باید به کشورهای خود بازگردند.