تامین اعتبار در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت برای ایجاد اشتغال روستایی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اعتباری در قالب تسهیلات بانکی، معافیت‌ و مشارکت مابین نهادهای حمایتی و مسئول از جمله بنیاد مستضعفین و برکت ارائه شده است.