چالشی غبار گرفته به وسعت آسمان/ تعطیلی مدارس مسکنی برای رفع مشکل آلودگی هوا

با آغاز فصل سرما معضل آلودگی هوا شدت گرفته که بر این اساس یکی از راه‌های موقتی برای این معضل تعطیلی مدارس بوده و جای خالی تدابیر دائمی برای مهار این مشکل احساس می‌شود.