المنار فلسطین: «ولی‌عهد ابوظبی و وزیر جنگ اسرائیل» محرمانه در قبرس دیدار کرده‌اند