با وجود بهبودی نسبی پیشکسوت استقلال/ پورحیدری همچنان در ایران مهر

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال از روز سه شنبه غذا خوردن طبیعی را آغاز کرده و روند بهبودی را طی می کند.